Activate Bilişim Teknolojileri A. Ş., tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Ülkenin ekonomik, kültür ve sosyal yapısına uygun faaliyetlerde bulunur ve kendi etik kurallarının, tedarikçileri başta olmak üzere tüm iş ortakları tarafından da benimsenip uygulanmasını sağlar. Faaliyet gösterdiği toplum, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları , hissedarları ve tüm iş ortakları için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Activate Bilişim Teknolojileri A. Ş.’niın, sosyal sorumluluk çalışmalarındaki temel hedefi; sürdürülebilir proje ve uygulamalarla toplumun ihtiyaçları ile ilgili olarak geniş kitlelerde farkındalık yaratak bu ihtiyaçlara çözüm sağlayabilmektir. 


Activate Bilişim Teknolojileri A. Ş., bu hedef doğrultusunda yaptığı çalışmalarla her türlü faaliyetinde doğabilecek çevresel ve sosyal etkileri sorumluluk bilinciyle yönetir. Tüm iş yapış süreçlerinde, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek, sorumluluğunun gerektirdiği uygulamaları hayata geçirmektedir. Activate Bilişim Teknolojileri A. Ş. kurumsal sosyal sorumluluk prensibi çerçevesinde toplumun gelişimi için çaba gösterirken, sosyal ve toplumsal faaliyetlere çalışanlarının gönüllü katılımını da teşvik etmektedir.